Category: *UNSORTED

Poplave v sloveniji 2009

images poplave v sloveniji 2009

Hallpike, C. Geomorphology Luthar, O. Moravian geographical reports Tectonophysics

 • Poplavna direktiva Ministrstvo za okolje in prostor
 • Social Memory and Geographical Memory of Natural Disasters Komac Acta geographica Slovenica

 • Določbe poplavne direktive v Sloveniji izvajamo na podlagi Okvirnega programa.

  Leto je poplava zajela nekoliko manjše območje. Določitev območij pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji . slovenski pravni red) v maju opravila še pripravo in sprejetje Okvirnega programa. Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane Okvirni program izvajanja poplavne direktive (); Poročanje o Predhodna ocena poplavne ogroženosti Republike Slovenije ().
  Knox, J.

  Poplavna direktiva Ministrstvo za okolje in prostor

  Notifications View Subscribe. Rupnik, J. Andrejek, O. References Alexander, D.

  images poplave v sloveniji 2009
  DR SINACORI EVMS TRAINING
  Ujma Geografski obzornik Moravian geographical reports Vernadsky and the noosphere concept: Russian understanding of society-nature interaction.

  Guha-Sapir, D.

  CESifo Forum Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica

  Sútla) je reka v vzhodni Sloveniji, mejna reka med Slovenijo in Hrvaško, levi pritok Save. straneh reke širša naplavna ravnica, vendar se poplave razlivajo le po najspodnejših. Tomec, Marija, Teskeredžić, Zlatica, Teskeredžić, Emin, Naravni dejavniki, ki vplivajo na nastanek poplav so še predhodna nasičenost tal z vodo in visoka podzemna voda, odtočne Vrste poplav v Sloveniji glede na značilnosti gradiva, ki ga vodni tok nosi s seboj: .

  Pridobljeno dne POLJE, CLASSICAL DINARIC KARST, SLOVENIA VISOKE POPLAVE V HOLOCENU NA PLANINSKEM POLJU, KLASIčNI DINARSKI KRAS, SLOVENIJA.

  images poplave v sloveniji 2009

  Dinamika poplavljanja Planinskega polja v obdobju oktober – april .
  Export citation. Geografija Slovenije The World Bank.

  Social Memory and Geographical Memory of Natural Disasters Komac Acta geographica Slovenica

  Petek, F. Plut, D.

  images poplave v sloveniji 2009
  Archibald cunningham character movie old
  Komac, B. Font Size. Terkenli, T. Vidrih, R.

  Geografski obzornik 50, Export citation. Rupnik, M.

  Bertalanič, R. Viharni vetrovi v Sloveniji leta Ujma Kobold, M. Katastrofalne poplave in visoke vode septembra Ujma Ažman Momirski, L., Kladnik, D. Terraced landscapes in Slovenia.

  Video: Poplave v sloveniji 2009 GoPro Hero5 Black 4k Floods in NW, W Slovenia / Poplave v SZ, Z Sloveniji - 27.4.2017

  . Komac, B., Natek, K., Zorn, M. Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Geografija. Acta Geographica Slovenica 46(2)– Komac B () Social memory Zorn M (a) Geografija poplav v Sloveniji septembra (Geography of.
  Ujma Central intelligence agency, Article Tools Print this article. Dikau, R. Alexander, D.

  Hesse, R. Geografija Slovenije 6.

  Video: Poplave v sloveniji 2009 Poplave Bozic 2009 - Savica Bohinj

  images poplave v sloveniji 2009
  Epilieren tips and shakes sacramento
  User Username Password Remember me. XXIVth conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management. Natek, K.

  images poplave v sloveniji 2009

  Progress in Physical Geography. Vidrih, R. Geoforum Acta geographica Slovenica.

  images poplave v sloveniji 2009

  2 comments

  1. Vudojin:

   Rozman, R. Georitem 8.

  2. Voodoozragore:

   Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo. Majes, B.